Thái Nguyên

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THÁI NGUYÊN
Thai Nguyen Development And Investment Joint Stock Company.
Tổ 6, Phường Quan Triều, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên
Hoàng Tiến Thanh
4600798229 (10-03-2010)
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THÁI NGUYÊN
Thai Nguyen Development And Investment Joint Stock Company
Tổ 6, Phường Quan Triều, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên
Hoàng Tiến Thanh
CÔNG TY TNHH TOYOTA THÁI NGUYÊN
CÔNG TY TNHH TOYOTA THÁI NGUYÊN
Toyota Thai Nguyen Company Limited
Đường Cách mạng tháng 8, Phường Cam Giá, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên
PHẠM QUANG CHUNG
4600956972
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
Thai Nguyen University (University of Engineering and Technology)
Phường Tân Thịnh, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên
Phạm Thị Kim Dung
4601186973