Thái Bình

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VITAL TẠI THÁI BÌNH
(VITAL., JSC – THAI BINH BRANCH)
Lô diện tích 5952m2, Thôn Đức Cơ, Xã Đông Cơ, Huyện Tiền Hải, Thái Bình
PHẠM THỊ TUYẾT
0101965759-001
0101965759-001 – ngày cấp: 03/07/2006