Tây Ninh

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂY NINH
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂY NINH
Tay Ninh Rubber Joint Stock Company
TANIRUCO
National highway No. 22B, Da Hang Hamlet, Hiep Thanh Commune, Go Dau District, Tay Ninh Province
LÊ VĂN CHÀNH
3900242776
3900242776 – ngày cấp: 06/10/1998