Hải Dương

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 557
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 557
557 WORK CONSTRUCTION AND INVESMENT JOIN STOCK COMPANY
Số nhà 30/75 Lê Thanh Nghị, Phạm Ngũ Lão, , Thành phố Hải Dương, Hải Dương
NGUYỄN VĂN NAM
0800306188
0403000417 – ngày cấp: 04/05/2006