An Giang

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG LONG XUYÊN – 1601151781
VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG LONG XUYÊN – 1601151781
LONG XUYEN PUBLIC NOTARY OFFICE
01 Trần Hưng Đạo, P. Mỹ Long, Thành phố Long Xuyên , An Giang
01 Tran Hung Dao Street, My Long Ward, Long Xuyen City, An Giang Province
Dương bá Lộc
1601151781 – 01/06/2009
Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị – xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp