CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XD-TM & DV ĐẶNG DƯƠNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XD-TM & DV ĐẶNG DƯƠNG
DANG DUONG CO.,LTD
ấp Sơn Lang, Xã Long Sơn, Huyện Cầu Ngang, Trà Vinh
Nguyễn Văn Mến
2100451289 (24-01-2011)
2100451289

Send Message to listing owner

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XD-TM & DV ĐẶNG DƯƠNG