CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIÓ TRÀ VINH 1 – 2100587868

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIÓ TRÀ VINH 1 – 2100587868
TRA VINH WIND POWER NO.1 JOINT STOCK COMPANY
TWPC
Ấp Cồn Trứng, Xã Trường Long Hòa, Thị Xã Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh, Việt Nam
Con Trung Hamlet, Truong Long Hoa Commune, Duyen Hai Town, Tra Vinh Province, Vietnam
ROBERT ANDREW JOHNSTONE
2100587868 – 12/03/2015
3511 (Chính)
Sản xuất điện
Chi tiết: Sản xuất, truyền tải và phân phối điện gió
2100587868 – 12/03/2015

Send Message to listing owner

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIÓ TRÀ VINH 1 – 2100587868